Menu

CIRCULAIR ONTWERP

Eco Design, Duurzaam bouwen, Trias Energetica, Cradle to Cradle, Circulair bouwen; verschillende namen voor vergelijkbare of verbeterde principes van conservatie – het duurzaam gebruik en beheer – van natuurlijke hulpbronnen, waaronder natuur, water, lucht en grondstoffen. Trae Architect vindt het – met het oog op een leefbare toekomst – noodzakelijk om de consequenties van het gebouw voor onze planeet en klimaat al in de ontwerpfase te overwegen en daarmee de schadelijke gevolgen daar waar mogelijk te voorkomen en anders zoveel als mogelijk te beperken.

 

 De levenscyclus van een gebouw

De vereisten voor een gebouw of het gebruik ervan zullen in de loop der jaren veranderen. De architect kan daar met een slim en toekomstbestendig ontwerp rekening mee houden.

Een gebouw bestaat in principe uit een draagconstructie, de schil, de E&W installaties en de afwerkingen. Alle vier deze aspecten met een verschillende levensduur. De mate waarin deze vier met elkaar verweven zijn, bepaalt de mate waarin ze kunnen worden aangepast of vervangen en hergebruikt.

Door slim ontwerp maakt Trae Architect haar projecten zo flexibel, aanpasbaar en uitbreidbaar als mogelijk en klaar voor alle veranderingen in de toekomst.

 

Overwegingen tijdens de bouw

 • hoe kan met een slim ontwerp zo optimaal mogelijk van de beschikbare ruimte gebruik worden gemaakt?
 • kan het materiaalgebruik worden beperkt door het toepassen van minder of lichtere materialen?
 • kunnen er lokale materialen worden ingezet om zo transportbewegingen te beperken?
 • zijn de toegepaste materialen hernieuwd, hergebruikt of gerecycled?
 • zijn de toegepaste materialen in de toekomst weer hernieuwbaar, herbruikbaar of recyclebaar?
 • hoe kunnen we met het ontwerp de bouwperiode verkorten om zodoende transport, watergebruik en energie te beperken?
 • wat kan geprefabriceerd worden om daarmee de bouwperiode te verkorten?
 • hoe kunnen we bouwafval reduceren?
 • hoe kunnen we met het ontwerp bouwfouten voorkomen?

Het dagelijks gebruik

 • hoe kunnen we met het ontwerp helpen om energieverbruik te beperken, b.v. door toepassing van betere isolatie, daglichtsturing, aanwezigheidsdetectie, energiezuinige apparatuur en verlichting?
 • hoe zorgen we dat de resterende energiebehoefte opgewekt worden met groene energie?

 

Jan:
Jan:
“Vanuit een duurzaamheidsstandpunt gezien zal een bouwproject zowel tijdens de bouw, in het dagelijks gebruik en als gevolg van de levenscyclus van het gebouw van invloed zijn op de natuurlijke hulpbronnen.

Stel jezelf in dat gedachtengoed dan altijd de volgende twee eenvoudige vragen:
– Wat kan worden voorkomen of in ieder geval worden verminderd?
– Is er een beter of slimmer alternatief?”