Menu

PRIVACY

Privacyverklaring Trae Architect

Uw privacy is belangrijk!

Trae Architect gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De term ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar informatie over u persoonlijk (naam, telefoonnummer, e-mail, enz.). Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening.

1 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

Algemeen

U kunt ons informatie verstrekken door het invullen van formulieren op onze website, door het geven van uw visitekaartje of door contact met ons op te nemen. De persoonlijke informatie die u verstrekt kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer bevatten.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze privacyverklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen of buiten de context van de dienstverlening met derden delen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Trae Architect is echter wettelijk verplicht om samen te werken met wetshandhavingsinstanties indien naar uw persoonsgegevens wordt gevraagd. Vanzelfsprekend zullen we deze informatie alleen delen binnen het kader van onze wettelijke plicht tot openbaarmaking of als gevolg van een rechtelijke uitspraak.

Verlenen van diensten

Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren kan het voorkomen dat wij de volgende informatie van u verzamelen:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • IBAN gegevens
  • KvK nummer
  • BTW nummer

Bovenstaande gegevens zijn nodig om contact met u op te nemen, informatie te delen en betalingen uit te voeren.

WhatsApp en Social Media

Trae Architect en haar medewerkers zullen de onderlingen chatgesprekken van WhatsApp en andere social-mediakanalen nooit aan derden verkopen. Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via WhatsApp of andere sociale mediakanalen met Trae Architect en haar medewerkers.

2 Delen van uw informatie

Mocht het toch nodig zijn om uw persoonsgegevens te delen dan geschiedt dit allen binnen de doeleinden van de dienstverlening. Denk dan bijvoorbeeld aan het doorgeven van uw e-mailadres aan andere adviseurs die bij het project betrokken zijn.

3 Gegevensintegriteit en beveiliging

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens te handhaven en om de privacy en veiligheid daarvan te beschermen. Externe serviceproviders mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de relevante services.

Desalniettemin zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking en wijziging of vernietiging van gegevens, alhoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

4 Uw rechten

Toegang en correcties

Op verzoek zullen wij u een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we van u bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen.
Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of uw gegevens wilt corrigeren, als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar jan@trae.nl.

We zullen graag uw eventuele verdere vragen over onze verwerking van persoonsgegevens beantwoorden.

Recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten)

U kunt ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien kunt u de toestemming die u ons heeft gegeven voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op met jan@trae.nl.
Uw aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

5 Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

We slaan uw persoonlijke gegevens op in onze adressenbestanden, online boekhouddienst, correspondentie en projectdocumenten.

6 Hoe lang we uw persoonlijke gegevens opslaan

Uw gegevens worden bewaard tot aan het verzoek tot verwijdering. Financiële gegevens worden in ieder geval opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar.

7 Gegevensverzameling door het gebruik van Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Zowel Google als Google Analytics gebruiken zogenaamde “cookies”. Google Analytics verzamelt informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website, (verwijzende URL), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. De verwerking hiervan is anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van Google vindt u hier.

8 Nieuwsbrief en marketing

We houden u graag op de hoogte van onze nieuwe projecten en initiatieven. Wij hanteren een strikt “opt-in” – beleid indien u nog geen relatie bent.

Dat betekent dat we geen nieuwsbrieven of informatie zullen sturen tenzij u heeft gevraagd om deze updates te ontvangen. In het geval dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, zullen we eerst moeten bevestigen dat u de eigenaar bent van het vermelde e-mailadres en akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden alleen verzameld met het doel om u de nieuwsbrief toe te sturen en niet verkocht aan derden. Indien u al tot ons relatienetwerk behoort, zullen wij u op de hoogte houden van ons nieuws en u daarbij een eenvoudige manier bieden om u af te melden voor onze nieuwsbrief als u dat wilt. We gebruiken Mailchimp als onze e-mailmarketingsoftware. Mailchimp slaat interacties op om de inhoud van de nieuwsbrieven te personaliseren.

Als u geen verdere informatie van ons wilt ontvangen, kunt u dit doen op de volgende manieren:

  • u kunt zich afmelden van de nieuwsbrief door op de link onderaan de e-mail te klikken;
  • u kunt een e-mail sturen naar jan@trae.nl met het verzoek tot afmelding

Zodra deze informatie is ontvangen, zullen we u onmiddellijk uit onze direct-marketing databank verwijderen.
Wij maken u erop attent dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om met onze relaties en opdrachtevers te communiceren via e-mail, ongeacht of deze zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Deze communicatie is uitsluitend dienstgerelateerd en beperkt zich tot het verlenen van essentiële informatie over onze diensten. Vanwege de aard van de informatie en het belang daarvan is het niet mogelijk om u hiervoor af te melden.

9 Klachten

Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Trae Architect kunt u hier een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.